Multiple SCLEROSE

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening die gekenmerkt wordt als auto-immuunziekte. Dit betekent concreet dat het immuunsysteem lichaamseigen stoffen ziet als vreemd en deze aanvalt. In het geval van MS wordt het centrale zenuwstelsel aangetast. Onze zenuwen hebben uitlopers, oftewel Axonen. Deze zijn omhuld door een zogeheten isolatielaag (myeline). Specifiek deze isolatielaag wordt aangetast bij MS. Doordat deze isolatielagen verdwijnen en hiervoor littekenweefsel in de plaats komt, ontstaat er als het ware kortsluiting in het lichaam.

 

De symptomen van MS zijn afhankelijk van waar deze ‘’kortsluitingen’’ (demyelinisatie) plaatsvinden. De voornaamste (eerste) symptomen van MS zijn oogontsteking, duizeligheid, tintelingen, vermoeidheid, spierzwakte etc. Het verloop van de ziekte is bij elke indiviu anders en zeer moeilijk in te schatten.

 

Gelukkig is de medische wereld zeer gefocust op het genezen van MS. Er zijn al meerdere succesverhalen van genezen patiënten (Operatie in Rusland). In België is onlangs ook een nieuwe behandelmethode ontwikkeld die potentieel erg veel kan bieden. Echter is deze behandelmethode nog in de eerste fasen en niet beschikbaar voor iedereen.

Onderzoek

De behandeling van MS door gebruik te maken van cannabis is vele malen onderzocht. De klachten die MS teweeg brengt ontstaan voornamelijk uit een beschadigde myelinelaag. Tevens veroorzaakt MS veel ontstekingsreacties, waardoor cytokine vrijkomt in het lichaam. Deze ontstekingen zorgen voor pijnen. Cannabis activeert de CB1-receptor waardoor het immuunsysteem wordt gestabiliseerd en ontstekingen worden geremd. Dit werkt automatisch pijnstillend.

 

Stijfheid en spasmen zijn ook bekende begrippen bij MS patiënten. Een Israëlische studie heeft aangetoond dat cannabis effectief werkt in het behandelen van de stijfheid en spasmen. Muizen die MS hadden en daardoor niet meer konden lopen, kregen het vermogen terug om te lopen, nadat zij behandeld werden met CBD. Een onderzoek die is uitgevoerd in 2012 op mensen ondersteunde deze conclusie. Zo was na 3 maanden te concluderen dat deze patiënten minder spierspasmen ervaarden. Niet alleen symptomen werden bij hen verminderd, maar volgens onderzoekers heeft cannabis de potentie om wellicht meer te doen dan alleen symptomenbestrijding. 

 

MS patiënten ervaren veelal ook maag-en-darmklachten. Ook deze worden onderdrukt, omdat ontstekingen in het darmstelsel worden tegengegaan. 

 

Onlangs is het definitief bevestigt. Cannabis werkt bij MS potentieel beter dan elke andere reguliere medicijn die nu wordt ingezet. Zo heeft het INL op basis van 139 MS-patiënten een onderzoek uitgevoerd. Hierbij werd zowel een groep gemonitord die pillen kreeg met cannabinoïden en een placebo groep. 78% van de participanten gaf aan dat door cannabis zij geen andere medicatie meer nodig hebben. 

Conclusie

Cannabis is een van de meeste effectieve oplossingen tegen MS. Tal van onderzoeken hebben dit bevestigd. Tevens leert onze ervaring ons dat cannabis een prachtig middel is om de symptomen van MS te onderdrukken en het leven draaglijk te maken. MS heeft immers een grote impact op het leven van die persoon en de dierbaren.

Bronnen